Prawa Autorskie

Copyright © Firma Sp. z o.o..

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność Firma Sp. z o.o. lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli.

Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną zawartości jaki i całości tego serwisu www jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Firma Sp. z o.o..

Pojedyncze dokumenty publikowane przez Firma Sp. z o.o. w ramach tego serwisu www mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

 

Dodano 14-05-2019 przez Admin

Biuletyn